سرکار خانم ساره رضایی حومدین

ارشد جزا و جرمشناسی

 

سمت ها:

 • کارشناس حقوقی
 • رئیس اداره حقوقی
 • مشاور شهردار در امور حقوقی و قراردادها
 • رئیس اداره بازرسی
 • بازرس قانونی سازمان عمران
 • عضو کمیته رفاهی
 • عضو شورای املاک
 • عضو کمیسیون معاملات
 • عضو هیأت عالی معاملات
 • دبیر شورای امر به معروف شهرداری
 • دبیر شورای عفاف و حجاب
 • استاد دانشگاه پیام نور